SERVICII

SERVICII

Proiectare

  • arhitectură
  • rezistență
  • instalații electrice/ sanitare / ventilaţii/ climatizare/ gaze etc.
  • drumuri
  • urbanism
  • documentații pentru obținerea avizelor/ autorizaţiilor de construire/ demolare

 AMENAJĂRI INTERIOARE/ EXTERIOARE

Proiecte de amenajări interioare şi exterioare, pentru spaţii publice sau private, în concordanţă cu stilurile de design, cerinţele pieţei şi ale funcţionalităţii dar şi cu nevoile fiecărui client.

CONSULTANȚĂ

Te ajutăm să găsești soluțiile optime și să alegi cel mai bun raport calitate/ preț/ durabilitate pentru proiectul tău. Te sprijinim pe toată durata de implementare a proiectului, inclusiv prin recomandarea de experţi necesari sau obţinerea de documente.

Expertize tehnice

Documentaţii tehnice realizate de experţi autorizaţi MLPDA care realizează evaluări ale construcţiilor şi fac recomandări pentru îmbunătăţire, utilizând cele mai noi tehnologii.

STUDII DE FEZABILITATE

Documentaţii tehnico-economice prin care se stabilesc principalii indicatori ai unui obiect de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia. Inclusiv pentru proiecte pe fonduri europene.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ

  • faze determinante
  • soluţii de remediere/ modificări
  • proiecte “as-built”
  • verificarea execuției lucrărilor de construcții